RYCHLÁ POMOC

NOVINKY/CO BYLO

29. 07. 2016

NADĚJE: Svět rudého muže

Naše již tradiční středeční výlety zdobil opět jeden prázdninový tajný výlet. Kam se chystáme, věděli jen vedoucí a tak byly děti docela našponované, co je vlastně čeká. Kam se půjde? Pojedeme nebo to bude pěšky? Někteří otázky kladli s trochou strachu, že by se snad mělo jít v tom horku pěšky, jiní se těšili, že to bude zase jako minule v lese a budeme hledat poklad.

27. 07. 2016

Tančilo se, zpívalo a hrálo

Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ostrov se těšily na červenec a na návštěvu Diakonie Blanka. Secvičily na dvě úterní dopoledne vystoupení pro seniory. Pod vedením pracovnice Katky připravily pásma tanců a písní v doprovodu kytary a na klávesy.

26. 07. 2016

DIACEL: PANÍ MINISTRYNĚ KATEŘINA VALACHOVÁ A JAROMÍR JÁGR NA ŠTĚDRONÍNĚ

Ve čtvrtek 13.července 2016 navštívily náš tábor na Štědroníně významné osobnosti. Paní ministryni školství Kateřinu Valachovou, která nám účast slíbila, jsme očekávali, její návštěva byla předem ohlášená. Z iniciativy MŠMT se podařilo domluvit i Jaromíra Jágra – obrovské překvapení pro děti. Obě návštěvy jsou pro nás velikou ctí. Vše proběhlo za velkého zájmu médií.

25. 07. 2016

NADĚJE. V Makově mák neroste

Začaly prázdniny a tak skupina školních dětí z NADĚJE navštívila záchrannou stanici Makov u Čížové. Ráno jsme se sešli na nádraží a vyrazili na krátkou cestu vlakem. Od zastávky v Čížové jsme se sunuli k obchodu, kde jsme si někteří dokoupili špekáčky a posvačili. Pro zpestření svačiny si děti zatančily novou sestavu, kterou den předem natrénovaly na druhé vystoupení k seniorům. Pak jsme se přesunuli do Nové Vsi za zvířátky.

AKCE/CO BUDE

28. 08. 2016

DIACEL: 9 turnaj v petanque

V neděli 28. srpna 2016 pořádá Diacel Písek turnaj v petanque na hřišti v Semicích. Prezentace soutěžících je od 12:00 do 12:45 hodin. Více čtěte na plakátku.

06. 09. 2016

Jste sluchově postižení?

Navštivte nás v roce 2016 v domě - pečovatelská služba města Písek, Nábřeží 1. máje 2142

15. 11. 2016

Jste sluchově postižení?

Navštivte nás v roce 2016 v domě - pečovatelská služba města Písek, Nábřeží 1. máje 2142

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více
Více dotazů