RYCHLÁ POMOC

NOVINKY/CO BYLO

28. 04. 2017

11.SLET ČARODĚJNICKÝ SLET VE CHVALETICÍCH

Na sobotu 22.4.2017 byl naplánovaný další čarodějnický pro Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií. Hlavní organizátoři byli tentokrát Eliška a Fanda Skalovi, kteří vše připravili na svém statku ve Chvaleticích. Další účastníci byli z Písku, Radomyšle Temelína, Týna nad Vltavou, Milevska a z Prahy.

21. 04. 2017

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ V ZŠ CHYŠKY - DIACEL

V pátek 7.dubna si ZŠ Chyšky v projektovém dnu připomenula Světový den zdraví. Kromě různých aktivit během dopoledne využili nabídky Diacelu Písek a pozvali Zdenku Staňkovou na dvě besedy, jednu pro 1.stupeň a další pro 2.stupeň. Téma bylo civilizační choroby - cukrovka a bezlepková dieta. V příjemné atmosféře děti výborně spolupracovaly a snad pro ně bylo povídání přínosem. Zdenka Staňková, Diacel Písek

20. 04. 2017

Novinky z Bona

Rádi se s Vámi dělíme o radostné novinky – ve svých řadách jsme přivítali první dobrovolníky! Podařila se realizace facebookové stránky a začala práce na vlastních webových stránkách.

07. 04. 2017

Dotazníkové šetření projektu MERRPS pro Národní ústav duševního zdraví

Dnes se naše organizace zapojila do projektu MERRPS (Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb).

AKCE/CO BUDE

25. 06. 2017

Pečuj doma a s námi - kurzy v Písku

Diakonie ČCE pořádá v Písku cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím, starajícím se o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více
Více dotazů