RYCHLÁ POMOC

NOVINKY/CO BYLO

23. 06. 2017

Co přináší dobrovolnictví? Rozhovor s dobrovolnicí působící na řeckém ostrově Chios

Se slečnou Janou Lejskeovou jsme se poprvé v životě setkali v odlišných rolích a situaci. Naše setkání postupně vyústilo v inspirativní přátelství. Nejen, že máme hodně blízké názory , ale nedávno jsme zjistili, že se setkáváme v další oblasti - v dobrovolnictví. Jana je dobrovolníkem v uprchlickém táboře v Řecku, já se věnuji koordinaci dobrovolnického centra v Písku. Společně jsme se rozhodly, že Vám činnost dobrovolníka v zahraničí přiblížíme v následujícím rozhovoru.

01. 06. 2017

DEN DĚTÍ S NADĚJÍ

Ve středu 31.5.2017 pořádala NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury Den dětí s NADĚJÍ v Palackého sadech. Pro děti byly připraveny zábavné aktivity s tématem „Indi-ánské krůčky“ na stanovištích od 12,30h. do 16,30h. Jak se dětem v soutěžích daří se přišla podívat i paní starostka Mgr. Eva Vanžurová a pan místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek. Popřáli dětem správnou a zábavnou cestu po stopách indiánů. Celou akci moderoval a aktivitami děti a rodiče provázel dobrovolník Roman Ondřich.

01. 06. 2017

PROJEKT CESTA KE ZMĚNĚ pro osoby se zdravotním postižením

Hledáte zaměstnání a jste osoba se zdravotním postižením? Nabízíme Vám účast v projektu CESTA KE ZMĚNĚ, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128, který realizujeme od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019. Oblastí realizace je Písecko, Jindřichohradecko a Prachaticko.

28. 04. 2017

11.SLET ČARODĚJNICKÝ SLET VE CHVALETICÍCH

Na sobotu 22.4.2017 byl naplánovaný další čarodějnický pro Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií. Hlavní organizátoři byli tentokrát Eliška a Fanda Skalovi, kteří vše připravili na svém statku ve Chvaleticích. Další účastníci byli z Písku, Radomyšle Temelína, Týna nad Vltavou, Milevska a z Prahy.

AKCE/CO BUDE

30. 06. 2017

Představení programů dobrovolnického centra Bonum (část první)

ROZSVIŤ MŮJ DEN je program vhodný pro individuální, skupinové i firemní dobrovolnictví, je zaměřen na aktivity se seniory, jak v pobytových zařízeních, tak pro soukromé osoby. Dobrovolník může vykonávat následující činnosti:

30. 06. 2017

Představení programů dobrovolnického centra Bonum (část druhá)

BAREVNÉ ODPOLEDNE je program spíše vhodný pro individuální dobrovolnictví nebo pro dvojice dobrovolníků. Je zaměřen na realizaci volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé ohrožené sociálním vyloučením, nebo již sociálně vyloučené. Dále i pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením umístěné v pobytových zařízeních nebo navštěvující nízkoprahové kluby. Dále obsahuje výpomoc pro soukromé osoby se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Jeho nedílnou součástí jsou i vzdělávací aktivity. Příklad činností dobrovolníka:

30. 06. 2017

Představení programů dobrovolnického centra Bonum (část třetí)

Program Hej rup! Program je určený pro dobrovolníky jednotlivce i skupiny, kteří mohou pomoci jednorázově při organizaci různorodých akcích zaměřených na sport, kulturu a další. Činnosti mohou být různorodé:

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů