AKCE/CO BUDE

Pečuj doma a s námi - kurzy v Písku

. .

Diakonie ČCE pořádá v Písku cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím, starajícím se o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

PROGRAM:

9.  6. 2017 (11.00 – 17.00 h) Pečování o člověka s demencí, Michaela Lengálová, DiS.
10. 6. 2017 (10.00 – 16.00 h) Sociálně právní kurz, Mgr. Eva Provazníková
16. 6. 2017 (8.00 – 14.00 h) Ošetřovatelský kurz, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
16. 6. 2017 (14.00 – 17.00 h) Praktický nácvikový kurz 1., Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
17. 6. 2017 (8.00 – 11.00 h) Praktický nácvikový kurz 2., Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
17. 6. 2017 (11.00 – 17.00 h) Pečování v závěru života, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
23. 6. 2017 (11.00 – 17.00 h) Kurz komunikace, Michaela Lengálová, DiS.
24. 6. 2017 (10.00 – 16.00 h) Fyzioterapeutický kurz, Mgr. František Vaňous

MÍSTO:
Kurzy se uskuteční v Městské knihovně Písek - prostorách klubovny, Alšovo nám. 85, Písek.


PŘIHLAŠOVÁNÍ:
Vzhledem k omezené kapacitě se prosím na akci zaregistrujte. Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte prosím termíny do políčka poznámka. Přihlášku Vám potvrdíme.
Přihlášky a případné dotazy vyřizujeme také na tel. 603 167 539 nebo e-mailu tomas.hataj@diakonie.cz.
Přihlášením dáte současně souhlas pořadateli s evidencí svých údajů, který se tím zavazuje, že je neposkytne třetím osobám.

Přihlášku můžete on-line vyplnit na www.pecujdoma.cz , stáhnou  ji z této stránky nebo si ji vyzvednout v Městské knihovně Písek.

Přihláška ke stažení ZDE.

16. 12. 2017

Dobročinný bazárek

Oblastní charita Písek Vás zve na Dobročinný bazárek, konaný dne 16. 12. 2017 od 14,00 - 16,00h na dvoře Římskokatolické farnosti Písek, Bakaláře 43/6. Můžete si zde pořídit originální kousky do domácnosti i na sebe, z nichž některé jsou ruční výrobky našich dobrovolníků. Nákupem přispějete na zkvalitnění našich služeb. Těšíme se na Vás

16. 12. 2017

Adventní koncert s CHARITOU

Oblastní Charita Písek Vás zve na adventní koncert dne 16. 12 2017 od 14:00 do 15:00 v Děkanském kostelem Narození Panny Marie. Účinkovat bude Pěvecký a chrámový sbor Velkobor, Pěvecký spolek Prácheň a Sonitus Písek. Markéta Kracíková, Dis. Oblastní Charita Písek

15. 12. 2017

Adventní zpívání s CHARITOU

Oblastní charita Písek Vás zve na adventní zpívání dne 15. 12. 2017 na prostranství před Děkanským kostelem Narození Panny Marie od 15:00 do 16:00.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více
Více dotazů