AKCE/CO BUDE

Pečuj doma a s námi - kurzy v Písku

. .

Diakonie ČCE pořádá v Písku cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím, starajícím se o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

PROGRAM:

9.  6. 2017 (11.00 – 17.00 h) Pečování o člověka s demencí, Michaela Lengálová, DiS.
10. 6. 2017 (10.00 – 16.00 h) Sociálně právní kurz, Mgr. Eva Provazníková
16. 6. 2017 (8.00 – 14.00 h) Ošetřovatelský kurz, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
16. 6. 2017 (14.00 – 17.00 h) Praktický nácvikový kurz 1., Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
17. 6. 2017 (8.00 – 11.00 h) Praktický nácvikový kurz 2., Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
17. 6. 2017 (11.00 – 17.00 h) Pečování v závěru života, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
23. 6. 2017 (11.00 – 17.00 h) Kurz komunikace, Michaela Lengálová, DiS.
24. 6. 2017 (10.00 – 16.00 h) Fyzioterapeutický kurz, Mgr. František Vaňous

MÍSTO:
Kurzy se uskuteční v Městské knihovně Písek - prostorách klubovny, Alšovo nám. 85, Písek.


PŘIHLAŠOVÁNÍ:
Vzhledem k omezené kapacitě se prosím na akci zaregistrujte. Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte prosím termíny do políčka poznámka. Přihlášku Vám potvrdíme.
Přihlášky a případné dotazy vyřizujeme také na tel. 603 167 539 nebo e-mailu tomas.hataj@diakonie.cz.
Přihlášením dáte současně souhlas pořadateli s evidencí svých údajů, který se tím zavazuje, že je neposkytne třetím osobám.

Přihlášku můžete on-line vyplnit na www.pecujdoma.cz , stáhnou  ji z této stránky nebo si ji vyzvednout v Městské knihovně Písek.

Přihláška ke stažení ZDE.

11. 03. 2018

Podpůrné skupiny v Písku pro pečující

Diakonie ČCE pořádá v Písku setkávání pečujících formou tzv. podpůrných skupin. Jsou určeny zejména laickým pečujícím a účastníkům pomohou, především díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí.

19. 01. 2018

POZVÁNKA NA 13. PLES DIACELU PÍSEK

Diacel Písek pořádá v pátek 19. ledna 2018 ve 20:00 ples v restauraci HOTELU OTAVA. K tanci a poslechu hraje kapela JOHNY BAND. Cena vstupenky 150,-. Předprodej vstupenek na tel.: 605 888 980 pí. Staňková. Je možná rezervace v restauraci Otava nebo na: diacel@seznam.cz

18. 01. 2018

Pozvánka na besedu rodičů s psycholožkou

Ve středu 17.ledna v 15h. proběhne beseda pro rodiče dětí z NADĚJE s psycholožkou Mgr. Hanou Soumarovou. Beseda se bude konat v klubovně předškoláků ve Svatoplukově ulici. Povídat si budeme o potřebách dnešních dětí, o možnostech pomoci rodičům i dětem. Dozvíme se, co má dítě umět k zápisu do školy a co obnáší test školní zralosti. A víte, co se může stát, když dítě není dostatečně připraveno na vstup do školy? To vše se dozvíte na besedě, tak nezapomeňte přijít.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více
Více dotazů