AKCE/CO BUDE

Představení programů dobrovolnického centra Bonum (část třetí)

. .

Program Hej rup! Program je určený pro dobrovolníky jednotlivce i skupiny, kteří mohou pomoci jednorázově při organizaci různorodých akcích zaměřených na sport, kulturu a další. Činnosti mohou být různorodé:

- roznos letáků, fyzická výpomoc při stavění a bourání akce, moderování akcí, vystupování na akcích samotné, výpomoc s organizací účinkujících. Například při: Velikonocích, Čarodějnicích, Dětských dnech, Letnicích, Vánoční akce - zpívání koled, předávání poselství Vánoc.

- lze organizovat akce na obnovu kulturního dědictví v regionu - tradice, zvyky apod.

Dále je určen pro jednorázové fyzické výpomoci v zařízeních poskytujících sociální služby. Především při sezónních úklidech, údržbě okolí a zeleně, drobných opravách provozního zařízení, natírání plotu, stěhování kvůli rekonstrukci apod.


Program Sbírkování

Program pro jednotlivce i skupiny, zaměřený na výpomoci dobrovolníků při sbírkách - Tříkrálové, Potravinové, Sběr šatstva. U dalších přijímacích organizací může jít o jednorázové finanční a další sbírky na rekonstrukce a aktivity jejich zařízení.


Program Výletníci

Program určený pro dobrovolníky cestující s dětmi se zdravotním postižením nebo dalších zařízení na prodloužené víkendy, letní a zimní pobyty. Dále pro dobrovolníky cestující s osobami se zdravotním postižením na výlety a pobyty. Vhodné pro jednotlivce a skupiny.


Program Doma a přesto s námi

Ne každému vyhovuje veřejný styk a tak jsme připravili tento program pro dobrovolníky - jednotlivce. Můžete nám, jako dobrovolník, pomoci při úpravách kostýmů pro Tříkrálovou sbírku, s různými ručními pracemi pro klienty sociálních služeb (šití, pletení, háčkování, opravy oděvů apod.), výroba upomínkových předmětů pro organizace (jehelníčky, spací polštářky a další drobnosti), výroba nebo úprava pomůcek pro klienty sociálních služeb.


Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

16. 12. 2017

Dobročinný bazárek

Oblastní charita Písek Vás zve na Dobročinný bazárek, konaný dne 16. 12. 2017 od 14,00 - 16,00h na dvoře Římskokatolické farnosti Písek, Bakaláře 43/6. Můžete si zde pořídit originální kousky do domácnosti i na sebe, z nichž některé jsou ruční výrobky našich dobrovolníků. Nákupem přispějete na zkvalitnění našich služeb. Těšíme se na Vás

16. 12. 2017

Adventní koncert s CHARITOU

Oblastní Charita Písek Vás zve na adventní koncert dne 16. 12 2017 od 14:00 do 15:00 v Děkanském kostelem Narození Panny Marie. Účinkovat bude Pěvecký a chrámový sbor Velkobor, Pěvecký spolek Prácheň a Sonitus Písek. Markéta Kracíková, Dis. Oblastní Charita Písek

15. 12. 2017

Adventní zpívání s CHARITOU

Oblastní charita Písek Vás zve na adventní zpívání dne 15. 12. 2017 na prostranství před Děkanským kostelem Narození Panny Marie od 15:00 do 16:00.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více
Více dotazů