AKCE/CO BUDE

Představení programů dobrovolnického centra Bonum (část třetí)

. .

Program Hej rup! Program je určený pro dobrovolníky jednotlivce i skupiny, kteří mohou pomoci jednorázově při organizaci různorodých akcích zaměřených na sport, kulturu a další. Činnosti mohou být různorodé:

- roznos letáků, fyzická výpomoc při stavění a bourání akce, moderování akcí, vystupování na akcích samotné, výpomoc s organizací účinkujících. Například při: Velikonocích, Čarodějnicích, Dětských dnech, Letnicích, Vánoční akce - zpívání koled, předávání poselství Vánoc.

- lze organizovat akce na obnovu kulturního dědictví v regionu - tradice, zvyky apod.

Dále je určen pro jednorázové fyzické výpomoci v zařízeních poskytujících sociální služby. Především při sezónních úklidech, údržbě okolí a zeleně, drobných opravách provozního zařízení, natírání plotu, stěhování kvůli rekonstrukci apod.


Program Sbírkování

Program pro jednotlivce i skupiny, zaměřený na výpomoci dobrovolníků při sbírkách - Tříkrálové, Potravinové, Sběr šatstva. U dalších přijímacích organizací může jít o jednorázové finanční a další sbírky na rekonstrukce a aktivity jejich zařízení.


Program Výletníci

Program určený pro dobrovolníky cestující s dětmi se zdravotním postižením nebo dalších zařízení na prodloužené víkendy, letní a zimní pobyty. Dále pro dobrovolníky cestující s osobami se zdravotním postižením na výlety a pobyty. Vhodné pro jednotlivce a skupiny.


Program Doma a přesto s námi

Ne každému vyhovuje veřejný styk a tak jsme připravili tento program pro dobrovolníky - jednotlivce. Můžete nám, jako dobrovolník, pomoci při úpravách kostýmů pro Tříkrálovou sbírku, s různými ručními pracemi pro klienty sociálních služeb (šití, pletení, háčkování, opravy oděvů apod.), výroba upomínkových předmětů pro organizace (jehelníčky, spací polštářky a další drobnosti), výroba nebo úprava pomůcek pro klienty sociálních služeb.


Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

11. 03. 2018

Podpůrné skupiny v Písku pro pečující

Diakonie ČCE pořádá v Písku setkávání pečujících formou tzv. podpůrných skupin. Jsou určeny zejména laickým pečujícím a účastníkům pomohou, především díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí.

19. 01. 2018

POZVÁNKA NA 13. PLES DIACELU PÍSEK

Diacel Písek pořádá v pátek 19. ledna 2018 ve 20:00 ples v restauraci HOTELU OTAVA. K tanci a poslechu hraje kapela JOHNY BAND. Cena vstupenky 150,-. Předprodej vstupenek na tel.: 605 888 980 pí. Staňková. Je možná rezervace v restauraci Otava nebo na: diacel@seznam.cz

18. 01. 2018

Pozvánka na besedu rodičů s psycholožkou

Ve středu 17.ledna v 15h. proběhne beseda pro rodiče dětí z NADĚJE s psycholožkou Mgr. Hanou Soumarovou. Beseda se bude konat v klubovně předškoláků ve Svatoplukově ulici. Povídat si budeme o potřebách dnešních dětí, o možnostech pomoci rodičům i dětem. Dozvíme se, co má dítě umět k zápisu do školy a co obnáší test školní zralosti. A víte, co se může stát, když dítě není dostatečně připraveno na vstup do školy? To vše se dozvíte na besedě, tak nezapomeňte přijít.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více
Více dotazů