AKCE/CO BUDE

Přípravy na Tříkrálovou sbírku

. .

V roce 2018 probíhá sbírka ve dnech 1. 1. - 15. 1. 2018. Svátek Tří králů je prvotně spojený s křesťanským poselstvím.

6. leden vždy doprovázely lidové zvyky.

Obyčej žehnání domu o slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly obytné prostory i stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl.

Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách K+M+B. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku…

Ve svátek se na horní veřej dveří píše vysvěcenou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla. Žehnání prováděli členové rodin, děti mohly v ten den pobíhat po domě a vykuřovat jej kadidlem (kadidelnice zapůjčovaly místní kostely) a kropit místnosti svěcenou vodou, nejlépe v každém rohu nebo trochu jen nebezpečném zákoutí. Mnohdy u toho natropily nějaké ty darebnůstky. Byla to pro ně především zábava v nekonečném kruhu povinností ve prospěch domova a hospodářství.


Co je požehnání.


V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani zasloužit… V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes.

 


O sbírce.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.

 


Komu sbírka pomůže?


Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.


Novodobá historie Tříkrálové sbírky.


Vánoční koledy a další zvyky tohoto období byly mezi lidmi velmi populární. V těchto rituálech se lidé cítili bezpečněji a méně ohroženi ději, kterým nerozuměli. Koledy se týkaly především chudých dětí, kdy bohatší mohli přispět k lepšímu průběhu svátků a dalších dnů chudým a potřebným rodinám. Koledníci dostávali vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Postupně začaly děti používat jednoduché kostýmy a chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České republiky.

Koledování i rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných neměnných pravidel. Další informace, například o počtu dobrovolníků a místech, kde se koledovalo, si můžete přečíst také ve výroční zprávě Charity ČR.


Přípravy v Bonu.


Za spolupráce dobrovolnice z programu Doma a přesto s námi a vedoucí koordinátorky vzniklo 8 nových sad kostýmů pro koledníčky a koledníky. Dokoupili jsme královské korunky a zkompletovali další potřeby pro sbírku. Proběhla informační kampaň o náboru nových koledníků a informovali jsme účastníky předešlých ročníků o tom, že sbírku má na starosti nově dobrovolnické centrum.

Máme k dispozici posvěcené křídy a nálepky a kdo má o tradiční požehnání zájem, může kontaktovat kostelníka z Děkanského kostela pana Němce nebo Bonum (tel. 731549777, e-mail: dobrovolnici.charitapi@seznam.cz, facebook: /dobrovolnicipisek/). Rádi Vám vyjdeme vstříc ve společně domluveném čase.


Děti pomáhají a tvoří.

Milou zkušeností byla spolupráce s DDM Písek, především v ochotě pomoci dobré věci. Dívky a slečny pod vedením paní Marie Petrové, vedoucí Oranžového oddělení, vytvořily pomocí kombinace batiky a potisku látky na dvě sady kostýmů. Látky jsou nádhernou ukázkou jejich šikovnosti. DĚKUJEME MNOHOKRÁT!

Markéta Kracíková, DiS.

07. 11. 2018

S lampiónem po desáté

Již desátým ročníkem bude akce pro děti všech středisek NADĚJE a to lampió-nový průvod ke svátku Svatého Martina, na který srdečně zveme ve čtvrtek 8.11. ke středisku NADĚJE na Nábřeží.

26. 08. 2018

Klub Krteček v Písku

Přijďte podpořit Klub Krteček v rámci 12. Městských Protivínských slavností, které se konají v sobotu 25. srpna 2018 na náměstí v Protivíně. Šlápněte za nás do pedálů oranžových rotopedů a proměňte ujetou vzdálenost za finanční příspěvek pro náš Klub, který bude využit na některý z našich příštích ozdravných pobytů. Děkujeme Yveta Sládková, Klub Krteček v Písku

31. 07. 2018

Výstava předškoláků z NADĚJE

Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku Vás již počtvrté zvou na výstavu dětí ve věku od 3 - do 7let. Práce dětí a fotografie z činnosti v knihovně i v klubech budou vystaveny na chodbě u dětského oddělení do 31.7.2018.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více
Více dotazů