AKCE/CO BUDE

Přípravy na Tříkrálovou sbírku

. .

V roce 2018 probíhá sbírka ve dnech 1. 1. - 15. 1. 2018. Svátek Tří králů je prvotně spojený s křesťanským poselstvím.

6. leden vždy doprovázely lidové zvyky.

Obyčej žehnání domu o slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly obytné prostory i stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl.

Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách K+M+B. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku…

Ve svátek se na horní veřej dveří píše vysvěcenou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla. Žehnání prováděli členové rodin, děti mohly v ten den pobíhat po domě a vykuřovat jej kadidlem (kadidelnice zapůjčovaly místní kostely) a kropit místnosti svěcenou vodou, nejlépe v každém rohu nebo trochu jen nebezpečném zákoutí. Mnohdy u toho natropily nějaké ty darebnůstky. Byla to pro ně především zábava v nekonečném kruhu povinností ve prospěch domova a hospodářství.


Co je požehnání.


V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani zasloužit… V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes.

 


O sbírce.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.

 


Komu sbírka pomůže?


Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.


Novodobá historie Tříkrálové sbírky.


Vánoční koledy a další zvyky tohoto období byly mezi lidmi velmi populární. V těchto rituálech se lidé cítili bezpečněji a méně ohroženi ději, kterým nerozuměli. Koledy se týkaly především chudých dětí, kdy bohatší mohli přispět k lepšímu průběhu svátků a dalších dnů chudým a potřebným rodinám. Koledníci dostávali vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Postupně začaly děti používat jednoduché kostýmy a chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České republiky.

Koledování i rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných neměnných pravidel. Další informace, například o počtu dobrovolníků a místech, kde se koledovalo, si můžete přečíst také ve výroční zprávě Charity ČR.


Přípravy v Bonu.


Za spolupráce dobrovolnice z programu Doma a přesto s námi a vedoucí koordinátorky vzniklo 8 nových sad kostýmů pro koledníčky a koledníky. Dokoupili jsme královské korunky a zkompletovali další potřeby pro sbírku. Proběhla informační kampaň o náboru nových koledníků a informovali jsme účastníky předešlých ročníků o tom, že sbírku má na starosti nově dobrovolnické centrum.

Máme k dispozici posvěcené křídy a nálepky a kdo má o tradiční požehnání zájem, může kontaktovat kostelníka z Děkanského kostela pana Němce nebo Bonum (tel. 731549777, e-mail: dobrovolnici.charitapi@seznam.cz, facebook: /dobrovolnicipisek/). Rádi Vám vyjdeme vstříc ve společně domluveném čase.


Děti pomáhají a tvoří.

Milou zkušeností byla spolupráce s DDM Písek, především v ochotě pomoci dobré věci. Dívky a slečny pod vedením paní Marie Petrové, vedoucí Oranžového oddělení, vytvořily pomocí kombinace batiky a potisku látky na dvě sady kostýmů. Látky jsou nádhernou ukázkou jejich šikovnosti. DĚKUJEME MNOHOKRÁT!

Markéta Kracíková, DiS.

14. 04. 2018

Podpůrné skupiny v Písku pro pečující

Diakonie ČCE pořádá v Písku setkávání pečujících formou tzv. podpůrných skupin. Jsou určeny zejména laickým pečujícím a účastníkům pomohou, především díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí.

06. 04. 2018

Pozvánka v vernisáž výstavy NADĚJE

Téma již šestého ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje NZDM Ostrov střediska Nábřeží z písecké pobočky NADĚJE ve spolupráci s Centrem kultury města Písek, je „NA STATKU ŽIJU, JSEM ZVÍŘE“. Výstavu, která je umístěna ve foyer kina Portyč, si mohou prohlédnout návštěvníci kina (otevřeno vždy půl hodiny před filmovou projekcí) nebo navštívit výstavu přes Galerii Portyč (vchod ze zadního traktu budovy kina Portyč, út-pá: 12.00 -17.30, sobota: 14.00-17.00). Vernisáž výstavy proběhne v kině Portyč 4. dubna 2018 od 15 hodin. Výstava potrvá do 30.dubna 2018.

19. 01. 2018

POZVÁNKA NA 13. PLES DIACELU PÍSEK

Diacel Písek pořádá v pátek 19. ledna 2018 ve 20:00 ples v restauraci HOTELU OTAVA. K tanci a poslechu hraje kapela JOHNY BAND. Cena vstupenky 150,-. Předprodej vstupenek na tel.: 605 888 980 pí. Staňková. Je možná rezervace v restauraci Otava nebo na: diacel@seznam.cz

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více
Více dotazů