NOVINKY/CO BYLO

23. 07. 2017

Tradičně do Makova

První dva červencové středeční výlety s NADĚJÍ měly podobné téma. Zvířata. Na oba výlety jezdíme již několik let a na opakované žádosti dětí. První výlet jsme s dětmi absolvovali vlakem do Čížové a odtud pěšky do Záchranné stanice Makov. Po nákupech v místním obchodu jsme došli ke stanici, kde nás již očekávala paní Račanová. Po úvodním seznámení s významem Záchranné stanice a náplní práce ošetřovatelů jsme se dozvěděli i jak stanice přijímá postižená zvířata, koho volat, když potřebujeme pomoci s převozem živočicha. Lze zavolat hasičský záchranný sbor, Policii ČR a městskou policii nebo volat přímo do stanice.

19. 07. 2017

15 let v MESADĚ aneb sociální služby zk(o)ušené

Je 15 let v životě malé neziskovky velký zázrak? Nebo je to úplně jinak? Správná je druhá možnost. Jedna z mých oblíbených knížek se jmenuje „Lidský vztah jako součást profese“. V pomáhajících povoláních si každý vybaví vztah ke klientům, uživatelům, žákům… Ale snad ještě důležitější je „lidské klima“ v pracovním týmu.

14. 07. 2017

„HURÁ NA PRÁZDNINY“ PODRUHÉ

Na konec školního roku každoročně plánuje NADĚJE pobočka Písek již tradiční akci v Purkraticích „Hurá na prázdniny“. Letos na konci června nám bohužel nevyšlo počasí a tak se musel fotbalový turnaj a opékání špekáčků zrušit. Tradiční akci jsme dětem nechtěli upřít a tak jsme ji dodatečně uspořádali v úterý 11.července.

23. 06. 2017

Co přináší dobrovolnictví? Rozhovor s dobrovolnicí působící na řeckém ostrově Chios

Se slečnou Janou Lejskeovou jsme se poprvé v životě setkali v odlišných rolích a situaci. Naše setkání postupně vyústilo v inspirativní přátelství. Nejen, že máme hodně blízké názory , ale nedávno jsme zjistili, že se setkáváme v další oblasti - v dobrovolnictví. Jana je dobrovolníkem v uprchlickém táboře v Řecku, já se věnuji koordinaci dobrovolnického centra v Písku. Společně jsme se rozhodly, že Vám činnost dobrovolníka v zahraničí přiblížíme v následujícím rozhovoru.

01. 06. 2017

DEN DĚTÍ S NADĚJÍ

Ve středu 31.5.2017 pořádala NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury Den dětí s NADĚJÍ v Palackého sadech. Pro děti byly připraveny zábavné aktivity s tématem „Indi-ánské krůčky“ na stanovištích od 12,30h. do 16,30h. Jak se dětem v soutěžích daří se přišla podívat i paní starostka Mgr. Eva Vanžurová a pan místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek. Popřáli dětem správnou a zábavnou cestu po stopách indiánů. Celou akci moderoval a aktivitami děti a rodiče provázel dobrovolník Roman Ondřich.

01. 06. 2017

PROJEKT CESTA KE ZMĚNĚ pro osoby se zdravotním postižením

Hledáte zaměstnání a jste osoba se zdravotním postižením? Nabízíme Vám účast v projektu CESTA KE ZMĚNĚ, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128, který realizujeme od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019. Oblastí realizace je Písecko, Jindřichohradecko a Prachaticko.

28. 04. 2017

11.SLET ČARODĚJNICKÝ SLET VE CHVALETICÍCH

Na sobotu 22.4.2017 byl naplánovaný další čarodějnický pro Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií. Hlavní organizátoři byli tentokrát Eliška a Fanda Skalovi, kteří vše připravili na svém statku ve Chvaleticích. Další účastníci byli z Písku, Radomyšle Temelína, Týna nad Vltavou, Milevska a z Prahy.

21. 04. 2017

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ V ZŠ CHYŠKY - DIACEL

V pátek 7.dubna si ZŠ Chyšky v projektovém dnu připomenula Světový den zdraví. Kromě různých aktivit během dopoledne využili nabídky Diacelu Písek a pozvali Zdenku Staňkovou na dvě besedy, jednu pro 1.stupeň a další pro 2.stupeň. Téma bylo civilizační choroby - cukrovka a bezlepková dieta. V příjemné atmosféře děti výborně spolupracovaly a snad pro ně bylo povídání přínosem. Zdenka Staňková, Diacel Písek

20. 04. 2017

Novinky z Bona

Rádi se s Vámi dělíme o radostné novinky – ve svých řadách jsme přivítali první dobrovolníky! Podařila se realizace facebookové stránky a začala práce na vlastních webových stránkách.

07. 04. 2017

Dotazníkové šetření projektu MERRPS pro Národní ústav duševního zdraví

Dnes se naše organizace zapojila do projektu MERRPS (Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb).

Předchozí | celkem 78 (10 - 20 ) | Další
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více
Více dotazů