NOVINKY/CO BYLO

II. jihočeská odborná konference o autismu „AUTISMUS ZE VŠECH STRAN“

05. 02. 2019

APLA Jižní Čechy, z. ú. pořádá II. jihočeskou odbornou konferenci o autismu s názvem „AUTISMUS ZE VŠECH STRAN“, která se bude konat dne 11. 4. 2019 od 9:00 do 17:30 hodin v Konferenčním sále Střední školy polytechnické, Nerudova 59, České Budějovice. Záštitu převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a moderovat ji bude patronka APLA JČ Mgr. Kristina Vrkočová.

Charakter konference a její hlavní cíl:

„Po dvou letech jsme se rozhodli uspořádat II. jihočeskou konferenci o autismu s trochu odlišným názvem: ‚Autismus ze všech stran‘, který symbolizuje spektrum přednášejících, kteří na konferenci vystoupí, neboť se jedná o odborníky z jiných krajů a všech možných koutů České republiky. Stejně tak jako při první konferenci (‚Autismus všemi směry‘ v roce 2017) si i nyní klademe za cíl předání poznatků pro práci s lidmi s PAS a jejich rodinami. Tentokrát je naším cílem ‚přivézt‘ do Jižních Čech poznatky odborníků z jiných regionů a vyměnit si navzájem zkušenosti, příklady dobré praxe.“ cit. Mgr. Lucie Straková Jirků, zakladatelka APLA JČ.

O APLA JČ:

APLA Jižní Čechy, z.ú. je nezisková organizace pomáhající ročně téměř 130 lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám v Jižních Čechách. Základními hodnotami jsou odbornost, individuální přístup a profesionalita. V APLA JČ pracují odborníci, kteří své znalosti a dovednosti stále zdokonalují a uplatňují v praxi. Své poznatky předávají rodičům dětí s PAS a vzdělávají osoby, které s lidmi s PAS pracují. „Víme o svých kvalitách a dovednostech, stejně jako jsme si vědomi toho, co neumíme. Proto klademe důraz na mezioborovou spolupráci.“

Podrobnosti o konferenci:

Konference je dofinancována díky příspěvku hlavního partnera – Nadačního fondu AVAST. Pro účast je nutná registrace přes webové stránky www.aplajc.cz nebo email vinklarova@aplajc.cz.

Účastnický poplatek je 850 Kč (úhrada do 17.3.2019) nebo 950 Kč (úhrada od 18.3.2019 do data konání) - v ceně poplatku je zahrnuto občerstvení a oběd.

Program podrobně  ZDE

 

Kontakty: PR: Bc. Lucie Hnojnová – hnojnova@aplajc.cz, tel. 731 166 295 Registrace: Ivana Vinklářová, DiS. - vinklarova@aplajc.cz, tel. 730 972 429 Program konference: Mgr. Lucie Straková Jirků – strakova.jirku@aplajc.cz, tel. 777 881 824

21. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny SENIOŘI

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny SENIOŘI projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 4. dubna 2019 od 9.30 hodin v Senior Point Písek

21. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny RODINY S DĚTMI

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny RODINY S DĚTMI projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 4. dubna 2019 od 13.00 hodin v Arkádě - sociálně psychologickém centru, z.ú. (Husovo nám. 2/24, Písek)

06. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 20. března 2019 od 9.30 hodin v Komunitním centru – v prostorách Denního centra a noclehárny (Sedláčkova 540, Písek)

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů