NOVINKY/CO BYLO

II. jihočeská odborná konference o autismu „AUTISMUS ZE VŠECH STRAN“

05. 02. 2019

APLA Jižní Čechy, z. ú. pořádá II. jihočeskou odbornou konferenci o autismu s názvem „AUTISMUS ZE VŠECH STRAN“, která se bude konat dne 11. 4. 2019 od 9:00 do 17:30 hodin v Konferenčním sále Střední školy polytechnické, Nerudova 59, České Budějovice. Záštitu převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a moderovat ji bude patronka APLA JČ Mgr. Kristina Vrkočová.

Charakter konference a její hlavní cíl:

„Po dvou letech jsme se rozhodli uspořádat II. jihočeskou konferenci o autismu s trochu odlišným názvem: ‚Autismus ze všech stran‘, který symbolizuje spektrum přednášejících, kteří na konferenci vystoupí, neboť se jedná o odborníky z jiných krajů a všech možných koutů České republiky. Stejně tak jako při první konferenci (‚Autismus všemi směry‘ v roce 2017) si i nyní klademe za cíl předání poznatků pro práci s lidmi s PAS a jejich rodinami. Tentokrát je naším cílem ‚přivézt‘ do Jižních Čech poznatky odborníků z jiných regionů a vyměnit si navzájem zkušenosti, příklady dobré praxe.“ cit. Mgr. Lucie Straková Jirků, zakladatelka APLA JČ.

O APLA JČ:

APLA Jižní Čechy, z.ú. je nezisková organizace pomáhající ročně téměř 130 lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám v Jižních Čechách. Základními hodnotami jsou odbornost, individuální přístup a profesionalita. V APLA JČ pracují odborníci, kteří své znalosti a dovednosti stále zdokonalují a uplatňují v praxi. Své poznatky předávají rodičům dětí s PAS a vzdělávají osoby, které s lidmi s PAS pracují. „Víme o svých kvalitách a dovednostech, stejně jako jsme si vědomi toho, co neumíme. Proto klademe důraz na mezioborovou spolupráci.“

Podrobnosti o konferenci:

Konference je dofinancována díky příspěvku hlavního partnera – Nadačního fondu AVAST. Pro účast je nutná registrace přes webové stránky www.aplajc.cz nebo email vinklarova@aplajc.cz.

Účastnický poplatek je 850 Kč (úhrada do 17.3.2019) nebo 950 Kč (úhrada od 18.3.2019 do data konání) - v ceně poplatku je zahrnuto občerstvení a oběd.

Program podrobně  ZDE

 

Kontakty: PR: Bc. Lucie Hnojnová – hnojnova@aplajc.cz, tel. 731 166 295 Registrace: Ivana Vinklářová, DiS. - vinklarova@aplajc.cz, tel. 730 972 429 Program konference: Mgr. Lucie Straková Jirků – strakova.jirku@aplajc.cz, tel. 777 881 824

17. 01. 2019

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY NA PÍSECKU

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ CHARITNÍHO DÍLA, VÝSLEDKY LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JSOU TADY! DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘILOŽILI RUKU K DOBRÉMU DÍLU, VŠEM KTEŘÍ PŘISPĚLI DO KASIČEK KOLEDNÍČKŮ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ NAŠÍM RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM, KTEŘÍ NÁM PRO VÝKON CHARITNÍHO DÍLA POSKYTUJÍ PEVNÉ RODINNÉ ZÁZEMÍ!

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více
Více dotazů