NOVINKY/CO BYLO

Káčka v Putimi

23. 07. 2017

Na přání dětí ze školních klubů NADĚJE jedeme na výlet opakovaně. Stejná zastávka vlaku jako před týdnem, ale jiný směr. Tentokrát jedeme na druhou stranu - do Putimi. Od vlakového nádraží jsme po hrázi Podkostelního rybníka došli k místní restauraci, kde si děti snědly u hřiště svačinu a pohrály si. Potom jsme se vydali dál. Putim se proslavila románem Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi, tak jsme se s ním po cestě vyfotili. Ptáte se, co znamenají ta káčka?

Tak především Kozákovi - což je rodina, která má ráda zvířata a na svém pozemku hostí několik druhů živočichů. A můžete tu vedle sebe ve výbězích vidět další K. Kozy s kůzlaty a vedle klokany. No jasně, klokany taky a v plánu či snem majitele p.Kozáka je král zvířat. Můžeme přidat kočky, kachny, králíky, kamerunské ovce, krajtu, korálovce, korálovky,..... Hadi, o některých nám pan Kozák jen vyprávěl, jiní jsou zde k vidění. Přivezli jsme s sebou sbírku sušeného chle-ba. Malé poděkování za výklad, možnost vidět živá zvířata, pohladit, pomazlit. Budeme zase sbírat dál. K vidění jsou tu zvířata různá - tak namátkou - několik druhů bažantů, dravci, želvy, veverky, nutrie, pávi, pštros Emu, hadi, ještěrky, pavouci. Pan Kozák nás poučil, jak se chovat, když potkáme hada, kterého ne-známe, jaký je postup při uštknutí hadem, kdy a jak se hadi svlékají z kůže, který se čím živí. Ukázal nám své svěřence a některé jsme si mohli pohladit. A tomu, že had je slizký, tomu stejně nevěříme. Nejsme ta-dy poprvé. Když se děti nabažily zvířat, odebrali jsme se ke kostelu.
U kostela jsme zastihli pana kostelníka, který nám ukázal vnitřek kostela a vyprávěl nám něco málo z his-torie kostela. Raně gotický kostel svatého Vavřince byl postaven pravděpodobně kolem roku 1270. Sever-ní loď s věží přistavěna ve 14. stol. Jižní loď později sloužila katolíkům. severní protestantům. Jsou zde k vidění náhrobky rodu Radkovců z Mirovic a rodu Vrábských z Vrábí. Na hřbitově u kostela je hrob sedlá-ka Jana Cimbury, známého z románu J.Š. Baara. Také jsme navštívili kostnici z roku 1741, ve které jsou ostatky vojáků padlých v r. 1742.

I přesto, že jsou prázdniny, od kostela jsme se odebrali ke škole. Je zde totiž prostor ke hrám. Zde jsme si zahráli několik her na téma exotiky, což je letošní prázdninové téma školních klubů NADĚJE. Děti v družstvech hledaly v trávě kousky puzzle exotického ovoce, skládaly ho a poznávaly a pojmenovávaly ovoce na pracovním listu. Po hrách jsme si došli k restauraci na limonádu a na zmrzlinu a byl čas odejít zpět na vlakové nádraží. Pár minut ve vlaku uplynulo rychle a byli jsme v Písku. Plni zážitků jsme se roze-šli domů. Krásně strávený den, zkuste tento výlet také.


Hana Šefránková, vedoucí dětských programů, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, 775 889 706
Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

Naděje vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

18. 08. 2017

ODVETNÝ FOTBALOVÝ TURNAJ V PURKRATICÍCH

V Purkraticích se sešlo dvaadvacet dětí školou povinných. Z toho 15 dětí v botaskách a kopačkách, které se chystaly sehrát souboj družstev s fotbalovým míčem o putovní pohár. Paradoxně se proti prvnímu turnaji v červenci sešlo více děvčat než chlapců. To však nebránilo tomu, aby jsme viděli kvalitní fotbalové momenty.

18. 08. 2017

„TANČÍME PRO RADOST“

Ranní počasí nenasvědčovalo tomu, že se nám dnešní akce vydaří bez deště. Děti se sešly v 9,30h. v klubu Ostrov na Nábřeží na generální zkoušku. Pak jsme se všichni přesunuli na zastávku ČSAD a vyčkávali příjezdu autobusu. Bohužel se to neobešlo bez deště. Autobus nás dovezl do Chlaponic, odkud jsme se pěšky přesunuli do Mladotic. Zde děti využily herních prvků dětského hřiště a přístřešku s lavicemi na svačinu. Volný čas jsme vyplnili skládáním puzzle tanečnic a letních motivů, přiřazováním stop ke zvířatům.

14. 08. 2017

Co přináší dobrovolnictví? III.

Vážení čtenáři, příznivci a dobrovolníci, přinášíme další ze série rozhovorů s našimi dobrovolníky. Slečna Lada je budoucí studentkou 2.ročníku SOŠ ve Volyni a členkou Sboru dobrovolných hasičů.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více
Více dotazů