NOVINKY/CO BYLO

Přehled o dění v Bonu v jarních měsících

01. 06. 2018

Vážení čtenáři a příznivci dobrovolnického centra, přinášíme Vám pravidelný přehled o dění v Bonu.

Vzdělání je základním stavebním kamenem pro budoucí eliminaci ohrožení sociálním vyloučením u dětí a mládeže. Nezbytně nutná součást je podpora k učení v rodině a spolupráce i s dalšími organizacemi jako je Naděje a její nizkoprahový klub.
Proto s radostí oznamuji, že dvoum slečnám se pomalu začíná plnit jejich sen, byly přijaty na střední školy! GRATULUJEME

Veřejně chci poděkovat naším dobrovolnicím – Martě a Mileně, které jejich doučování vedly. Martě přeji hodně úspěchů – ať už na zahraniční misi, na kterou se, jako dobrovolnice, vydává, tak i v budoucím studiu na VŠ!
DĚKUJI

Když k podpoře aktivního vzdělávání Vašeho dítěte přidáte jakýkoukoliv sportovní aktivitu, pro smysluplné trávení jeho volného času, máte téměř vyhráno. Proto, opět ve spolupráci s Nadějí, středisko Nábřeží, připravujeme na léto Klub míčových her. Zájemci z řad dobrovolníků na pozici lektorů jsou vřele vítaní!

31. 5. jsme na dovře římskokatolické farnosti pořádali první ročník Dvorkování. Šlo o přátelské setkání našich dobrovolníků a jejich příznivců, kteří si při této příležitosti vyměnili zkušenosti, názory a inspirace. Zároveń na ně čekali skřítci DOBROUŠKOVÉ, jako drobná odměna za jejich dobrou vůli a ochotu pomáhat tam, kde je to třeba.

Skřítky pro naše dobrovolnické centrum vyrobily děti z výtvarného oddělení ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, pod vedením paní Mgr.Lenky Termannové. Dětem i paní pedagožce velmi děkuji za jejich obětavost pro dobrou věc a krásnou fantazii. Ať se Vám daří!

Začala příprava projektu s názvem KAŽDÝ PŘÍBĚH JE JEDINEČNÝ, který je určený pro studenty středních škol – jednotlivce i kolektivy. Projekt je postaven na rozvoji mezigeneračního souznění v rodině a v komunitě zúčastněného studenta. Jde o poutavé zpracování životního příběhu svého rodiče, příbuzného nebo souseda, případně někoho dalšího ze svého okolí. Jeho start připravujeme na podzimní měsíce.

Studentovi účast přináší benefity ve formě zlepšení vnímání svého okolí, tréninku měkkých dovedností (naslouchání, asertivita), rozvoji porozumění starší generaci a jejím hodnotám a v neposlední řadě rozvoj dovedností v předmětu Český jazyk.

Vypracované příběhy budou procházet prvotní kontrolou profesora češtiny, kdy se bude hodnotit stylistické a pravopisné zpracování. Vyhovující práce postoupí k předčítání v Seniorském domě, kdy sami senioři postupným sítem zvolí ty nejlepší.Pro výherce jsou připraveny ceny.


S přáním hezkých letních dnů,

Markéta Kracíková,

vedoucí koordinátorka DC Bonum.

06. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 20. března 2019 od 9.30 hodin v Komunitním centru – v prostorách Denního centra a noclehárny (Sedláčkova 540, Písek)

06. 03. 2019

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“

POZVÁNKA na jednání pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“ dne 20. března 2019 od 13.00 hodin na Úřadě práce Písek(nábřeží 1. máje 2259, zasedací místnost ve 3. patře)

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více
Více dotazů