NOVINKY/CO BYLO

Přehled o dění v Bonu v jarních měsících

01. 06. 2018

Vážení čtenáři a příznivci dobrovolnického centra, přinášíme Vám pravidelný přehled o dění v Bonu.

Vzdělání je základním stavebním kamenem pro budoucí eliminaci ohrožení sociálním vyloučením u dětí a mládeže. Nezbytně nutná součást je podpora k učení v rodině a spolupráce i s dalšími organizacemi jako je Naděje a její nizkoprahový klub.
Proto s radostí oznamuji, že dvoum slečnám se pomalu začíná plnit jejich sen, byly přijaty na střední školy! GRATULUJEME

Veřejně chci poděkovat naším dobrovolnicím – Martě a Mileně, které jejich doučování vedly. Martě přeji hodně úspěchů – ať už na zahraniční misi, na kterou se, jako dobrovolnice, vydává, tak i v budoucím studiu na VŠ!
DĚKUJI

Když k podpoře aktivního vzdělávání Vašeho dítěte přidáte jakýkoukoliv sportovní aktivitu, pro smysluplné trávení jeho volného času, máte téměř vyhráno. Proto, opět ve spolupráci s Nadějí, středisko Nábřeží, připravujeme na léto Klub míčových her. Zájemci z řad dobrovolníků na pozici lektorů jsou vřele vítaní!

31. 5. jsme na dovře římskokatolické farnosti pořádali první ročník Dvorkování. Šlo o přátelské setkání našich dobrovolníků a jejich příznivců, kteří si při této příležitosti vyměnili zkušenosti, názory a inspirace. Zároveń na ně čekali skřítci DOBROUŠKOVÉ, jako drobná odměna za jejich dobrou vůli a ochotu pomáhat tam, kde je to třeba.

Skřítky pro naše dobrovolnické centrum vyrobily děti z výtvarného oddělení ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, pod vedením paní Mgr.Lenky Termannové. Dětem i paní pedagožce velmi děkuji za jejich obětavost pro dobrou věc a krásnou fantazii. Ať se Vám daří!

Začala příprava projektu s názvem KAŽDÝ PŘÍBĚH JE JEDINEČNÝ, který je určený pro studenty středních škol – jednotlivce i kolektivy. Projekt je postaven na rozvoji mezigeneračního souznění v rodině a v komunitě zúčastněného studenta. Jde o poutavé zpracování životního příběhu svého rodiče, příbuzného nebo souseda, případně někoho dalšího ze svého okolí. Jeho start připravujeme na podzimní měsíce.

Studentovi účast přináší benefity ve formě zlepšení vnímání svého okolí, tréninku měkkých dovedností (naslouchání, asertivita), rozvoji porozumění starší generaci a jejím hodnotám a v neposlední řadě rozvoj dovedností v předmětu Český jazyk.

Vypracované příběhy budou procházet prvotní kontrolou profesora češtiny, kdy se bude hodnotit stylistické a pravopisné zpracování. Vyhovující práce postoupí k předčítání v Seniorském domě, kdy sami senioři postupným sítem zvolí ty nejlepší.Pro výherce jsou připraveny ceny.


S přáním hezkých letních dnů,

Markéta Kracíková,

vedoucí koordinátorka DC Bonum.

22. 06. 2018

Diacel tentokrát na Berounce

V minulých letech vyrazili sportovní nadšenci z Diacelu Písek na Lužnici, Otavu a Vltavu. Letos padla volba na Berounku. Berounka je krásná, ale málo teče. Ještěže několik dní před plánovanou akci pršelo, jinak by to byla bída.

07. 06. 2018

Dobrovolnické centrum Bonum pro Léto v rytmu dobré vůle hledá

Táborové vedoucí pro organizaci Švagr (www.svagr.net), 1. – 12. 7. Hříběcí u Pelhřimova, téma Knihovna, vhodné pro 17+, žádné předchozí zkušenosti nejsou požadované – na místě je tým, který Vás podpoří a vše vysvětlí. Doprava z Písku, pobyt a strava ZDARMA. Podrobnosti na vyžádání.

06. 06. 2018

DĚTI SLAVILY S NADĚJÍ

Sešel se rok s rokem a NADĚJE, pobočka Písek opět pořádala ve spolupráci s Centrem kultury Den dětí s NADĚJÍ v Palackého sadech jakožto oslavu Mezinárodního dne dětí. Pro děti byly připraveny zábavné aktivity s tématem „ Na statku a kolem něj“ na stanovištích od 12:30 do 16:30. Zahájit akci a pozdravit děti přišla i paní starostka Mgr. Eva Vanžurová a pan místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek. Popřáli dětem krásné zábavné odpoledne. Celou akci moderoval a aktivitami děti a rodiče provázel ředitel plzeňské oblasti NADĚJE, Daniel Svoboda B. Th.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Mám dluhy

Jste v dluhové pasti a nevíte kudy dál? Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městsk&eacu...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů