NOVINKY/CO BYLO

„TÁHLI, TÁHLI AŽ ŘEPU V KNIHOVNĚ VYTÁHLI“

26. 10. 2017

Druhá lekce v knihovně začala s padákem. Děti si vyzkoušely poznávání základních barev na padáku, zahrály si pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“, při které musely změnit svou polohu.

Pak si děti s lektorkou Radkou zopakovaly básničku s ukazováním „Koulela se brambora“. Přidaly i další probíranou básničku „Princeznička na bále“. Radka potom dětem ukázala brambory, dýni a řepu z látkového pytle. Děti si plody osahaly, očichaly, prohlédly a porovnaly. Probírala se jídla a sklizeň brambor.
Plynule se přešlo k matematické představivosti a porovnávalo se množství brambor, jejich velikost a došlo i na pořadí. Pořadí a paměť si pak děti ještě procvičily při vyprávění pohádky „O veliké řepě“, kterou celý měsíc v předškolních klubech probíraly. Došlo i na dramatizaci pohádky s rekvizitami. A jak jinak, než že řepu všichni společnými silami za pomoci malé myšky vytáhli.

Pro zopakování a upevňování předložek a matematických pojmů (první, poslední, před, za, hned za, hned před) a číselné řady 1 - 6 si děti zpracovaly pohádku za pomoci lepidla a nalepování obrázků ve správném pořadí. Obrázky si podle svého mohly vybarvit. A tak se za řepou objevili, dědečkové, babičky a vnučky v různě zbarveném oblečení. Odměnou byla krásná omalovánka z pohádky, kterou si děti odnesly domů.
Další pohybovou aktivitou spojenou s upevněním znalostí bylo hledání tvarů a umisťování dle zadání lektorky Radky na barvy padáku. Na závěr si děti vyrobily kočičku z kornoutu a origami hlavičku vyzdobily detaily.
Už dnes se těšíme na další lekci s Radkou.


VÍCE INFORMACÍ
Hana Šefránková, vedoucí dětských programů, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, 775 889 706
Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

Naděje vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

02. 07. 2018

Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně

Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku zahájily čtvrtou výstavu dětí. Práce i fotografie dětí ze spolupráce v knihovně či z činností předškolních klubů je možné si prohlédnout u dětského oddělení v prvním patře knihovny. V úvodu vernisáže představila lektorka knihovny Radka Ryjáčková letošní společný projekt s názvem "Rokem se zvířaty ze statku"

22. 06. 2018

Diacel tentokrát na Berounce

V minulých letech vyrazili sportovní nadšenci z Diacelu Písek na Lužnici, Otavu a Vltavu. Letos padla volba na Berounku. Berounka je krásná, ale málo teče. Ještěže několik dní před plánovanou akci pršelo, jinak by to byla bída.

07. 06. 2018

Dobrovolnické centrum Bonum pro Léto v rytmu dobré vůle hledá

Táborové vedoucí pro organizaci Švagr (www.svagr.net), 1. – 12. 7. Hříběcí u Pelhřimova, téma Knihovna, vhodné pro 17+, žádné předchozí zkušenosti nejsou požadované – na místě je tým, který Vás podpoří a vše vysvětlí. Doprava z Písku, pobyt a strava ZDARMA. Podrobnosti na vyžádání.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů