NOVINKY/CO BYLO

„TÁHLI, TÁHLI AŽ ŘEPU V KNIHOVNĚ VYTÁHLI“

26. 10. 2017

Druhá lekce v knihovně začala s padákem. Děti si vyzkoušely poznávání základních barev na padáku, zahrály si pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“, při které musely změnit svou polohu.

Pak si děti s lektorkou Radkou zopakovaly básničku s ukazováním „Koulela se brambora“. Přidaly i další probíranou básničku „Princeznička na bále“. Radka potom dětem ukázala brambory, dýni a řepu z látkového pytle. Děti si plody osahaly, očichaly, prohlédly a porovnaly. Probírala se jídla a sklizeň brambor.
Plynule se přešlo k matematické představivosti a porovnávalo se množství brambor, jejich velikost a došlo i na pořadí. Pořadí a paměť si pak děti ještě procvičily při vyprávění pohádky „O veliké řepě“, kterou celý měsíc v předškolních klubech probíraly. Došlo i na dramatizaci pohádky s rekvizitami. A jak jinak, než že řepu všichni společnými silami za pomoci malé myšky vytáhli.

Pro zopakování a upevňování předložek a matematických pojmů (první, poslední, před, za, hned za, hned před) a číselné řady 1 - 6 si děti zpracovaly pohádku za pomoci lepidla a nalepování obrázků ve správném pořadí. Obrázky si podle svého mohly vybarvit. A tak se za řepou objevili, dědečkové, babičky a vnučky v různě zbarveném oblečení. Odměnou byla krásná omalovánka z pohádky, kterou si děti odnesly domů.
Další pohybovou aktivitou spojenou s upevněním znalostí bylo hledání tvarů a umisťování dle zadání lektorky Radky na barvy padáku. Na závěr si děti vyrobily kočičku z kornoutu a origami hlavičku vyzdobily detaily.
Už dnes se těšíme na další lekci s Radkou.


VÍCE INFORMACÍ
Hana Šefránková, vedoucí dětských programů, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, 775 889 706
Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

Naděje vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

05. 04. 2018

„Ze statku do kina“ - NADĚJE

Téma výtvarné soutěže „NA STATKU ŽIJU, JSEM ZVÍŘE“ přeneslo výtvarníky na venkov. Vznikly obdivuhodné práce a to za pomoci tužky, štětců, vodovek a temper, rydel do papíru i do lina, pastelek, tuše či pastelů. Nebylo potřeba počítačů, mobilů a dalších dnešních vymožeností.

16. 03. 2018

„Děti v muzeu nejen pekly“

V uplynulých dnech navštívily Prácheňské muzeum v Písku děti z předškolních klubů NADĚJE. Paní lektorka Marcela Drhovská vysvětlila dětem velikonoční zvyky a tradice přímo v expozicích. S tradičními velikonočními předměty byly děti seznámeny interaktivní formou.

16. 03. 2018

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek

V březnu 2018 bylo ve spolupráci s organizací SOS Šumavsko, z.ú. Malenice zahájeno komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na Písecku. Všeobecným cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou kvalitních sociálních služeb. Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu – zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více
Více dotazů