NOVINKY/CO BYLO

„TÁHLI, TÁHLI AŽ ŘEPU V KNIHOVNĚ VYTÁHLI“

26. 10. 2017

Druhá lekce v knihovně začala s padákem. Děti si vyzkoušely poznávání základních barev na padáku, zahrály si pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“, při které musely změnit svou polohu.

Pak si děti s lektorkou Radkou zopakovaly básničku s ukazováním „Koulela se brambora“. Přidaly i další probíranou básničku „Princeznička na bále“. Radka potom dětem ukázala brambory, dýni a řepu z látkového pytle. Děti si plody osahaly, očichaly, prohlédly a porovnaly. Probírala se jídla a sklizeň brambor.
Plynule se přešlo k matematické představivosti a porovnávalo se množství brambor, jejich velikost a došlo i na pořadí. Pořadí a paměť si pak děti ještě procvičily při vyprávění pohádky „O veliké řepě“, kterou celý měsíc v předškolních klubech probíraly. Došlo i na dramatizaci pohádky s rekvizitami. A jak jinak, než že řepu všichni společnými silami za pomoci malé myšky vytáhli.

Pro zopakování a upevňování předložek a matematických pojmů (první, poslední, před, za, hned za, hned před) a číselné řady 1 - 6 si děti zpracovaly pohádku za pomoci lepidla a nalepování obrázků ve správném pořadí. Obrázky si podle svého mohly vybarvit. A tak se za řepou objevili, dědečkové, babičky a vnučky v různě zbarveném oblečení. Odměnou byla krásná omalovánka z pohádky, kterou si děti odnesly domů.
Další pohybovou aktivitou spojenou s upevněním znalostí bylo hledání tvarů a umisťování dle zadání lektorky Radky na barvy padáku. Na závěr si děti vyrobily kočičku z kornoutu a origami hlavičku vyzdobily detaily.
Už dnes se těšíme na další lekci s Radkou.


VÍCE INFORMACÍ
Hana Šefránková, vedoucí dětských programů, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, 775 889 706
Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

Naděje vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

24. 10. 2017

Bramboriáda s NADĚJÍ

V tělocvičně střediska Purkratice proběhla 18. 10. 2017 plánovaná Bramboriáda! Děti si vyzkoušely, jak se koulí brambora z naučené básničky při válení sudů a cvičení kotoulů na žíněnkách, nosily bramboru na lžíci při slalomu mezi kuželkami, povídaly si o bramborách, jídlech z brambor a posuzovaly kvalitu brambor a zkoušely další aktivity. A co byste čekali jako odměnu? Děti dostaly slanou bramborovou odměnu na posilněnou na zpáteční cestu.

24. 10. 2017

Příprava do školy v NADĚJI

Školáci mají stále díky projektu BOS (Bez obav spolu) možnost navštěvovat doučování na střediskách v klubech NADĚJE denně od 13:00 - 15:00. Po osobní domluvě s vedoucí střediska je možno upravit čas doučování na středisku Nábřeží i po 15:00. Nezapomínejte si brát s sebou své učebnice, sešity a pomůcky! Hana Šefránková, NADĚJE PÍSEK

11. 10. 2017

Projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek

Vy rozhodujete, my pomáháme – Tesco Store ČR a.s. a Nadační fond Tesco a Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., pracoviště Písek

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více
Více dotazů