NOVINKY/CO BYLO

„TÁHLI, TÁHLI AŽ ŘEPU V KNIHOVNĚ VYTÁHLI“

26. 10. 2017

Druhá lekce v knihovně začala s padákem. Děti si vyzkoušely poznávání základních barev na padáku, zahrály si pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“, při které musely změnit svou polohu.

Pak si děti s lektorkou Radkou zopakovaly básničku s ukazováním „Koulela se brambora“. Přidaly i další probíranou básničku „Princeznička na bále“. Radka potom dětem ukázala brambory, dýni a řepu z látkového pytle. Děti si plody osahaly, očichaly, prohlédly a porovnaly. Probírala se jídla a sklizeň brambor.
Plynule se přešlo k matematické představivosti a porovnávalo se množství brambor, jejich velikost a došlo i na pořadí. Pořadí a paměť si pak děti ještě procvičily při vyprávění pohádky „O veliké řepě“, kterou celý měsíc v předškolních klubech probíraly. Došlo i na dramatizaci pohádky s rekvizitami. A jak jinak, než že řepu všichni společnými silami za pomoci malé myšky vytáhli.

Pro zopakování a upevňování předložek a matematických pojmů (první, poslední, před, za, hned za, hned před) a číselné řady 1 - 6 si děti zpracovaly pohádku za pomoci lepidla a nalepování obrázků ve správném pořadí. Obrázky si podle svého mohly vybarvit. A tak se za řepou objevili, dědečkové, babičky a vnučky v různě zbarveném oblečení. Odměnou byla krásná omalovánka z pohádky, kterou si děti odnesly domů.
Další pohybovou aktivitou spojenou s upevněním znalostí bylo hledání tvarů a umisťování dle zadání lektorky Radky na barvy padáku. Na závěr si děti vyrobily kočičku z kornoutu a origami hlavičku vyzdobily detaily.
Už dnes se těšíme na další lekci s Radkou.


VÍCE INFORMACÍ
Hana Šefránková, vedoucí dětských programů, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, 775 889 706
Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

Naděje vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

19. 01. 2018

Potěšili básničkou, písničkou a aktivitou

V úterý 16. ledna jsme se opět setkali v Seniorském domě v Čelakovského ulici. S kým a kdo? Senioři z domu a předškoláci z pobočky NADĚJE v Písku, kteří přišli na návštěvu a potěšit. Bezmála třicítka seniorů sledovala vystoupení přednášejících a zpívajících dětí ve věku 4 – 6 let.

18. 01. 2018

Tříkrálová sbírka – poprvé na vlastní kůži

Koncem listopadu jsem dostala písemné instrukce mých předchůdkyň a padla na mne mírná skepse. Vůbec mi nebylo jasné, jak kvalitně vše zvládnu. V soukromém životě ťukalo na dveře naše nejmilejší 5. roční období – Advent a Vánoce, do toho jsem organizačně zajišťovala adventní akce Oblastní charity, částí úvazku jsem byla vázaná v Charitní poradně a pohled na vybavení pro Tříkrálovou sbírku také nebyl nejveselejší.

18. 01. 2018

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

CELKEM KOLEDNÍCI VYBRALI REKORDNÍ ČÁSTKU 131 819,-Kč! Všem koledníkům, kterých se letos sešlo přes sto, a štědrým dárcům děkujeme za pomoc dobré věci!

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více
Více dotazů