NOVINKY/CO BYLO

„TÁHLI, TÁHLI AŽ ŘEPU V KNIHOVNĚ VYTÁHLI“

26. 10. 2017

Druhá lekce v knihovně začala s padákem. Děti si vyzkoušely poznávání základních barev na padáku, zahrály si pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“, při které musely změnit svou polohu.

Pak si děti s lektorkou Radkou zopakovaly básničku s ukazováním „Koulela se brambora“. Přidaly i další probíranou básničku „Princeznička na bále“. Radka potom dětem ukázala brambory, dýni a řepu z látkového pytle. Děti si plody osahaly, očichaly, prohlédly a porovnaly. Probírala se jídla a sklizeň brambor.
Plynule se přešlo k matematické představivosti a porovnávalo se množství brambor, jejich velikost a došlo i na pořadí. Pořadí a paměť si pak děti ještě procvičily při vyprávění pohádky „O veliké řepě“, kterou celý měsíc v předškolních klubech probíraly. Došlo i na dramatizaci pohádky s rekvizitami. A jak jinak, než že řepu všichni společnými silami za pomoci malé myšky vytáhli.

Pro zopakování a upevňování předložek a matematických pojmů (první, poslední, před, za, hned za, hned před) a číselné řady 1 - 6 si děti zpracovaly pohádku za pomoci lepidla a nalepování obrázků ve správném pořadí. Obrázky si podle svého mohly vybarvit. A tak se za řepou objevili, dědečkové, babičky a vnučky v různě zbarveném oblečení. Odměnou byla krásná omalovánka z pohádky, kterou si děti odnesly domů.
Další pohybovou aktivitou spojenou s upevněním znalostí bylo hledání tvarů a umisťování dle zadání lektorky Radky na barvy padáku. Na závěr si děti vyrobily kočičku z kornoutu a origami hlavičku vyzdobily detaily.
Už dnes se těšíme na další lekci s Radkou.


VÍCE INFORMACÍ
Hana Šefránková, vedoucí dětských programů, vednabrezi.pisek@nadeje.cz, 775 889 706
Více informací o pobočce Písek: www.nadeje.cz/pisek

Naděje vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech.

15. 10. 2018

POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL NA TÉMA OPATROVNICTVÍ, DOBROVOLNICTVÍ

dovolujeme si Vás pozvat na jednání u kulatého stolu v rámci Komunitního plánování. Jednání se uskuteční také v rámci Setkávání neziskových organizací „KoKo“. Tématem bude mimo jiné i opatrovnictví. V této souvislosti jsme pozvali na setkání i Mgr. Ondřeje Mörtla z okresního soudu v Písku, který přislíbil svou účast. Informace o době a místě konání naleznete v příloze.

26. 09. 2018

NADĚJE PÍSEK - POTRAVINOVÁ POMOC

NADĚJE, pobočka Písek od září 2018 navázala spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. Cílem spolupráce je distribuovat potraviny jednotlivcům a rodinám s dětmi v tíživé životní situaci.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů