Městské středisko sociálních služeb

Informace o poskytovateli sociální služeb:

Adresa poskytovateleNábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Telefon382 213 974
721 400 030
Email: info@pspisek.cz
lenka.pekarkova@pspisek.cz
WWWhttp://www.pspisek.cz
Registrovaný:ANO
QR

 

Zařízení:

Název služby Krátký popis služby Místo www
Noclehárna Poskytnout nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Písek http://www.pspisek.cz
Osobní asistence Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu), a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
Pečovatelská služba Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatel starobního nebo plného invalidního důchodu) trvale na území města Písku. Písek http://www.pspisek.cz
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu), a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více
Více dotazů