Rychlá pomoc

Důležitá telefonní čísla:

112 - Centrální tísňová linka (policie, záchranná služba, hasiči)
150 - Hasiči
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR
156 - Městská policie
388 310 106 - Prachatice
800 155 555 - Linka bezpečí
pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti)
116 111 - Telefonická pomoc dětem - linka bezpečí
800 111 113 - Linka vzkaz domů pro děti a mládež na útěku či vyhozené
840 111 234 - Rodičovská linka
rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy
257 317 110 - Bílý kruh bezpečí - Pomoc obětem kriminality
251 511 313 - Bílý kruh bezpečí- Pomoc obětem domácího násilí
800 200 007 - Linka seniorů
800 157 157 - Senior telefon ŽIVOTa 90 - telefonická krizová pomoc
800 800 980 - Linka AIDS pomoci
388 310 147 - Linka důvěry - Prachatice
S čím vám můžeme pomoci?
Email na, který vám můžeme odpovědět:
Text
Ověření - pět plus dva je:
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Mám dluhy

Jste v dluhové pasti a nevíte kudy dál? Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městsk&eacu...

Více
Více dotazů