Rychlá pomoc

Důležitá telefonní čísla:

112 - Centrální tísňová linka (policie, záchranná služba, hasiči)
150 - Hasiči
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR
156 - Městská policie
388 310 106 - Prachatice
800 155 555 - Linka bezpečí
pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti)
116 111 - Telefonická pomoc dětem - linka bezpečí
800 111 113 - Linka vzkaz domů pro děti a mládež na útěku či vyhozené
840 111 234 - Rodičovská linka
rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy
257 317 110 - Bílý kruh bezpečí - Pomoc obětem kriminality
251 511 313 - Bílý kruh bezpečí- Pomoc obětem domácího násilí
800 200 007 - Linka seniorů
800 157 157 - Senior telefon ŽIVOTa 90 - telefonická krizová pomoc
800 800 980 - Linka AIDS pomoci
388 310 147 - Linka důvěry - Prachatice
S čím vám můžeme pomoci?
Email na, který vám můžeme odpovědět:
Text
Ověření - pět plus dva je:
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více
Více dotazů