Osoby v krizi

Filter
Kategorie: Poskytovatel:
Typ služby: Místo: Název:

Poskytovatelé sociálních služeb

Název poskytovatele Název služby Krátký popis služby Místo www
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s. Kontaktní centrum Poskytuje anonymní a bezplatné služby uživatelům drog, cílem je minimalizace zdravotních a sociálních rizik plynoucích ze zneužívání návykových látek Písek http://www.arkadacentrum.cz
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s. Krizové centrum Poskytuje včasnou krátkodobou pomoc lidem, kteří se potýkají např. s konflikty v rodině (těžký rozvod, výchovné problémy, existenční starosti), domácím násilím, procházejí psychickou krizí, apod. Písek http://www.arkadacentrum.cz
Městské středisko sociálních služeb Noclehárna Poskytnout nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Písek http://www.pspisek.cz
Rozkoš bez rizika Odborné sociální poradenství Pro ženy pracující v sexbyznysu, dále pro ženy, které zvažují vstoupit do sexbyznysu Písek http://www.rozkosbezrizika.cz
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Odborné sociální poradenství Poskytujeme odborné informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění, pomáháme vyrovnat se se ztrátou a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
Oblastní charita Písek Odborné sociální poradenství poskytované dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Poradna pomáhá řešit obtížné životní situace osob nacházejících se v životní či sociální krizi Písek http://www.pisek.charita.cz
THEIA – krizové centrum o.p.s. Odborné sociální poradenství s akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků. http://www.theia.cz/
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s. Program následné péče Pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Písek http://www.arkadacentrum.cz
Občanské sdružení SANANIM - terapeutická komunita Karlov Sociální rehabilitace Služba je určena pro drogově závislé Čimelice http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-(tkk).html
Oblastní charita Písek Středisko pomoci Půjčovna pomůcek, charitativní činnost, vzdělávací a kulturní akce Písek http://www.pisek.charita.cz
Občanské sdružení SANANIM - terapeutická komunita Karlov Terapeutická komunita Karlov Služba je určena pro drogově závislé Čimelice http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-(tkk).html
NADĚJE Terénní program Služba je určena pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi a etnické menšiny Purkratice http://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_purkratice
NADĚJE Terénní program Služba je určena pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi a etnické menšiny Písek http://www.nadeje.cz/pisek/stredisko_u_sadu
Rozkoš bez rizika Terénní program Pro ženy pracující v sexbyznysu, dále pro ženy, které zvažují vstoupit do sexbyznysu Písek http://www.rozkosbezrizika.cz
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s. Terénní programy Poskytuje anonymní a bezplatné služby uživatelům drog. Písek http://www.arkadacentrum.cz

Poskytovatelé doprovodných služeb

Název poskytovatele Název služby Krátký popis služby Místo www
Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás z. s. Charitativní obchůdek Nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je pomoc handicapovaným dětem – pomoc formou nákupu kompenzační pomůcky, příspěvku na rehabilitaci. Písek www.nepotrebky.cz
Oblastní charita Písek Dobrovolnická služba poskytovaná dle zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Dobrovolnické centrum BONUM šíří v povědomí veřejnosti nutnost vzájemné výpomoci, sdílení času s potřebnými, podporu druhých na základě vzájemného respektu a dobré vůle. Písek http://www.pisek.charita.cz
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku Oddělení sociálně právní ochrany dětí Sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, které se ocitly v obtížné životní situaci. Písek http://www.mesto-pisek.cz/kontakty/odbor-socialnich-veci
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku Oddělení sociální práce a pomoci Sociální práce a sociální poradenství při řešení krizových životních situací, při ohrožení ztrátou bydlení či ztrátě bydlení, při potřebnosti sociálních služeb a neziskových a pomáhajících organizací. Písek http://www.mesto-pisek.cz/kontakty/odbor-socialnich-veci
Červený kříž – Oblastní spolek Písek Ošacovací středisko Sociální a humanitární práce, poradenská činnost Písek http://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=130
Probační a mediační služba ČR - středisko Písek Středisko Písek Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností Písek
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více
Více dotazů