Adresář poskytovatelů

Filtr
Kategorie: Poskytovatel:
Typ služby: Místo: Název:

Poskytovatelé sociálních služeb

Název poskytovatele Název služby Krátký popis služby Místo www QR
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Denní stacionář, Domov se zvláštním režimem V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Písek http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/pisek/
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Domov pro osoby se zdravotním postižením Služba pobytová pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Písek http://www.alzheimercentrum.cz/
Seniorský dům Písek Domov pro seniory Pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Písek http://www.seniorskydum.cz
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku Domov pro seniory - Domovinka Neomezená pobytová služba pro seniory nad 60 let Písek http://www.diakoniepisek.cz
Domov pro seniory Světlo Domov pro seniory - Písek Poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí Písek http://www.dps-svetlo.cz
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Domov se zvláštním režimem Poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Situace těchto osoby vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Vodňany http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/pisek/
Domicil aktivních seniorů, o.p.s. Domov se zvláštním režimem Služby jsou jmenovitě určeny osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Olešná http://www.domicilaktivnichsenioru.cz
Domov pro seniory Světlo Domov se zvláštním režimem Poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči seniorům, kteří z důvodů chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby, stařecké nebo jiné demence potřebují k zajištění svých potřeb zvýšenou péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí Drhovle http://www.dps-svetlo.cz
PORSL s.r.o. se sídlem Čtyřkolská 446, 251 67 Pyšely Zřizovatel a provozovatel Domova RAKOVICE Domov se zvláštním režimem Pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Jsou přijímání pouze osoby s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí a jinými typy demencí. Rakovice http://www.domovrakovice.cz
Premium Business s.r.o., provozovatel domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín Domov se zvláštním režimem Posláním Domova Pomněnka Protivín je poskytování sociálních služeb seniorům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence potřebují k zajištění péče o svou osobu pomoc jiných osob a to 24 hodin denně. Protivín http://www.pomnenkaprotivin.cz
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku Domov se zvláštním režimem - Vážka Nepřetržitá péče o ženy nad 50 let s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence, péče na 7 lůžkách Písek http://www.diakoniepisek.cz
Senior Point Písek Kontaktní místo pro seniory Pro seniory, kteří potřebují radu v oblastech každodenního života. Nabízí: Informační materiály, právní poradenství, poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů, sociální poradenství, bezpečnost a prevence, přednášky a besedy, volnočasové aktivity, přístup na internet, občerstvení a sociální zázemí Písek https://www.seniorpointy.cz/pobocka/pisek/
Městské středisko sociálních služeb Noclehárna Poskytnout nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Písek http://www.pspisek.cz
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství: odborné sociální poradenství pro seniory, zdravotně postižené a jejich blízké – napomáháme vyřešit jejich aktuální nepříznivou situaci, aby se mohli zapojit do běžného plnohodnotného života dle vlastních možností. Písek http://www.jczps.cz
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Odborné sociální poradenství Poskytujeme odborné informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění, pomáháme vyrovnat se se ztrátou a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Odlehčovací služba Služba je určena lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí Písek http://www.hospic-pisek.cz/
Městské středisko sociálních služeb Osobní asistence Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu), a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Osobní asistence Služba je určena pro lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
MESADA, z. s. Osobní asistence Podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení Písek http://www.mesada.eu
Městské středisko sociálních služeb Pečovatelská služba Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatel starobního nebo plného invalidního důchodu) trvale na území města Písku. Písek http://www.pspisek.cz
Domicil aktivních seniorů, o.p.s. Pečovatelská služba Služby jsou jmenovitě určeny osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Olešná http://www.domicilaktivnichsenioru.cz
Seniorský dům Písek Pečovatelská služba Pečovatelská služba Seniorského domu Písek je určena pro občany města Písek. Jedná se o terénní službu, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí Písek http://www.seniorskydum.cz
Seniorský klub Písek o.p.s. Pečovatelská služba Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která je poskytována občanům od 55 let Písek http://www.senecura.cz
Protivínská Sedmikráska Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Protivín http://www.sedmikraska.cz
Město Protivín Pečovatelská služba Pečovatelská služba. Protivín http://www.muprotivin.cz
Oblastní charita Písek Pečovatelská služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Pečovatelská služba je určena pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň pro osoby starší 18 let, které chtějí prožívat svůj běžný život v domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace či umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb. Písek http://www.pisek.charita.cz
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku Pečovatelské služby Terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů v Písku Písek http://www.diakoniepisek.cz
Městské středisko sociálních služeb Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu), a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
Nemocnice Písek, a.s. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Poskytování pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby. http://nemopisek.cz/
Oblastní charita Písek Středisko pomoci Půjčovna pomůcek, charitativní činnost, vzdělávací a kulturní akce Písek http://www.pisek.charita.cz

Poskytovatelé doprovodných služeb

Název poskytovatele Název služby Krátký popis služby Místo www QR
Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás z. s. Charitativní obchůdek Nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je pomoc handicapovaným dětem – pomoc formou nákupu kompenzační pomůcky, příspěvku na rehabilitaci. Písek www.nepotrebky.cz
Oblastní charita Písek Dobrovolnická služba poskytovaná dle zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Dobrovolnické centrum BONUM šíří v povědomí veřejnosti nutnost vzájemné výpomoci, sdílení času s potřebnými, podporu druhých na základě vzájemného respektu a dobré vůle. Písek http://www.pisek.charita.cz
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Doprovodné služby Doprovodné služby: půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, možnost zakoupení pomůcek na lékařský poukaz, prodej baterií do sluchadel, prodej pomůcek pro nedoslýchavé od firmy Panter značky Sennheiser, výdejna euroklíčů i eurozámků apod.. Písek http://www.jczps.cz
Městská knihovna Písek Informační, vzdělávací a kulturní služby Aktualizace a správa webových stránek web sociální pomoci Písecka - www.sopop.cz Písek http://www.knih-pi.cz
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku Oddělení sociální práce a pomoci Sociální práce a sociální poradenství při řešení krizových životních situací, při ohrožení ztrátou bydlení či ztrátě bydlení, při potřebnosti sociálních služeb a neziskových a pomáhajících organizací. Písek http://www.mesto-pisek.cz/kontakty/odbor-socialnich-veci
Červený kříž – Oblastní spolek Písek Ošacovací středisko Sociální a humanitární práce, poradenská činnost Písek http://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=130
Oblastní charita Písek Ošetřovatelská služba poskytovaná dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách Služba je poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči Písek http://www.pisek.charita.cz
Červený kříž – Oblastní spolek Písek Podpora aktivit ČČK Osvětová a vzdělávací činnost Písek http://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=130
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Písek Podpora diabetikům Pomáhá diabetikům bez rozdílu národnostních, rasových, náboženských a politických Písek http.//www.diabetici-pisek.cz
Oblastní charita Písek Půjčovna pomůcek Půjčovna pomůcek zajišťuje půjčování, úschovu a údržbu zdravotnických a kompenzačních pomůcek nezbytných při poskytování zdravotně sociální péče osobám dlouhodobě nemocným, zdravotně postiženým a osobám v terminálním stadiu života. Písek http://www.pisek.charita.cz
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Terénní hospicová péče Domácí hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více
Více dotazů