Adresář poskytovatelů

Filtr
Kategorie: Poskytovatel:
Typ služby: Místo: Název:

Poskytovatelé sociálních služeb

Název poskytovatele Název služby Krátký popis služby Místo www QR
Domácí hospic Athelas Asistenční služba Služba je určena pro lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Denní stacionář V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Písek http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/pisek/
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Domov pro osoby se zdravotním postižením Služba pobytová pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Písek http://www.alzheimercentrum.cz/
Seniorský dům Písek Domov pro seniory Pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Písek http://www.seniorskydum.cz
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku Domov pro seniory - Domovinka Neomezená pobytová služba pro seniory nad 60 let Písek http://www.diakoniepisek.cz
Domov pro seniory Světlo Domov pro seniory - Písek Poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí Písek http://www.dps-svetlo.cz
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s Domov se zvláštním režimem Poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Situace těchto osoby vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Vodňany http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/pisek/
Domicil aktivních seniorů, o.p.s. Domov se zvláštním režimem Služby jsou jmenovitě určeny osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Olešná http://www.domicilaktivnichsenioru.cz
Domov pro seniory Světlo Domov se zvláštním režimem Poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči seniorům, kteří z důvodů chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby, stařecké nebo jiné demence potřebují k zajištění svých potřeb zvýšenou péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí Drhovle http://www.dps-svetlo.cz
Domov Rakovice Domov se zvláštním režimem Pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Jsou přijímání pouze osoby s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí a jinými typy demencí. Rakovice http://www.domovrakovice.cz
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku Domov se zvláštním režimem - Vážka Nepřetržitá péče o ženy nad 50 let s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence, péče na 7 lůžkách Písek http://www.diakoniepisek.cz
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství: odborné sociální poradenství pro seniory, zdravotně postižené a jejich blízké – napomáháme vyřešit jejich aktuální nepříznivou situaci, aby se mohli zapojit do běžného plnohodnotného života dle vlastních možností. Písek http://www.jczps.cz
Domácí hospic Athelas Odborné sociální poradenství Služba je určena pro lidi, kteří se ocitají v náročné životní situaci, z důvodu závažných ztrát v jejich životě, a tuto situaci se jim nedaří zvládnout vlastními silami. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
Pečovatelská služba a jesle města Písku Odlehčovací služba Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu) , a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
Pečovatelská služba a jesle města Písku Osobní asistence Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu), a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
Pečovatelská služba a jesle města Písku Pečovatelská služba Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatel starobního nebo plného invalidního důchodu) trvale na území města Písku. Písek http://www.pspisek.cz
Domicil aktivních seniorů, o.p.s. Pečovatelská služba Služby jsou jmenovitě určeny osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Olešná http://www.domicilaktivnichsenioru.cz
Seniorský dům Písek Pečovatelská služba Pečovatelská služba Seniorského domu Písek je určena pro občany města Písek. Jedná se o terénní službu, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí Písek http://www.seniorskydum.cz
Seniorský klub Písek o.p.s. Pečovatelská služba Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která je poskytována občanům od 55 let na území a nejbližším okolí obcí Čížová, Dobev, Drhovle, Kestřany, Předotice, Ražice Smrkovice a Záhoří. Písek http://www.seniorskydum.cz/seniorsky-klub
Oblastní charita Písek Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Písek http://www.pisek.charita.cz
Protivínská Sedmikráska Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Protivín http://www.sedmikraska.cz
Město Protivín Pečovatelská služba Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Protivín http://www.muprotivin.cz
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku Pečovatelské služby Terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů v Písku Písek http://www.diakoniepisek.cz
Pečovatelská služba a jesle města Písku Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu), a které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Písku a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Purkratice, Hradiště, Dobešice. Písek http://www.pspisek.cz
Domácí hospic Athelas Terénní odlehčovací služba Služba je určena lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí Písek http://www.hospic-pisek.cz/

Poskytovatelé doprovodných služeb

Název poskytovatele Název služby Krátký popis služby Místo www QR
Oblastní charita Písek Charitní středisko pomoci Půjčovna pomůcek, charitativní činnost, vzdělávací a kulturní akce Písek http://www.pisek.charita.cz
Domácí hospic Athelas Domácí hospicová péče Domácí hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Písek http://www.hospic-pisek.cz/
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Doprovodné služby Doprovodné služby: půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, možnost zakoupení pomůcek na lékařský poukaz, prodej baterií do sluchadel, prodej pomůcek pro nedoslýchavé od firmy Panter značky Sennheiser, výdejna euroklíčů i eurozámků apod.. Písek http://www.jczps.cz
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Písku Oddělení sociální práce a pomoci Sociální práce a sociální poradenství při řešení krizových životních situací, při ohrožení ztrátou bydlení či ztrátě bydlení, při potřebnosti sociálních služeb a neziskových a pomáhajících organizací. Písek http://www.mesto-pisek.cz/kontakty/odbor-socialnich-veci
Červený kříž – Oblastní spolek Písek Ošacovací středisko sociální a humanitární práce, poradenská činnost Písek http://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=130
Oblastní charita Písek Ošetřovatelská služba Služba je poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči Písek http://www.pisek.charita.cz
Červený kříž – Oblastní spolek Písek Podpora aktivit ČČK Osvětová a vzdělávací činnost Písek http://www.cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=130
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Písek Svaz diabetiků ČR, územní organizace Písek pomáhá diabetikům bez rozdílu národnostních, rasových, náboženských a politických Písek http.//www.diabetici-pisek.cz
NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více
Více dotazů