Historie komunitního plánování

Historie komunitního plánování

Písecko komunitně plánuje v oblasti sociálních služeb již od roku 2006, kdy byl vytvořen historicky první Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Písek. V letech 2010 – 2011 se dočkal své první aktualizace, kterou zajistilo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Od roku 2013 se Komunitnímu plánu dostává již druhá aktualizace, kterou v rámci projektu realizuje místní akční skupina MAS Šumavsko, z.s. v partnerství s Městem Písek.

Komunitně plánovat znamená plánovat společně, proto je to otevřený a živý proces, ve kterém jsou všichni, kdo se chtějí k dané problematice sociálních služeb vyjádřit. Cílem je zajištění rovných příležitostí, pomoc sociálně vyloučeným a jejich začleňování do společnosti prostřednictvím větší dostupnosti sociálních služeb.

Pracovní skupiny společnými silami zaktualizovaly strategický dokument tzv. Komunitní plán sociálních služeb obce s rozšířenou působností Písek. Celá akce navazuje na dosavadní plánování a usiluje o udržení místního partnerství a spolupráce všech zainteresovaných stran v rámci komunity: zadavatele sociálních služeb – v tomto případě zástupců obcí a měst Písecka, poskytovatelů sociálních služeb,a především uživatelů sociálních služeb z řad místních občanů a potřebných skupin. V neposlední řadě dokument reflektuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a je schopen mu poskytnout validní data pro další plánování v rámci širšího území.

Plánování bylo po celou dobu otevřeno také podnětům široké veřejnosti. Všichni uvedení se  během dvou let scházeli na pracovních skupinách, kde společně vymezili aktuální problémy v sociální oblasti. Na základě zjištěných priorit byly definovány konkrétní kroky vedoucí ke zvýšení úrovně sociálních služeb, k odstranění dosavadních překážek a zkvalitnění sociální péče. Výsledný plán díky postupnému setkávání všech tří stran a díky zapojení laické i odborné veřejnosti odpovídá skutečným potřebám a možnostem lokality.

Výstupem je také elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb (www.sopop.cz) sloužící jako zdroj informací o sociálních službách pro občany.

Projekt „Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Mám dluhy

Jste v dluhové pasti a nevíte kudy dál? Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městsk&eacu...

Více

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více
Více dotazů