Alzheimercentrum Prácheň o.p.s

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cílem je poskytování služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. Hlavním posláním je poskytování, kvalitní, individuálně zaměřené celoroční pobytové služby osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni překonat ve svém vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiného typu sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

Typ službyPobytová
Kategorie Osoby s postižením, Senioři,
Forma poskytovaní Poskytovatelé sociálních služeb
Pro koho je služba určenaSlužba pobytová pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Věkové kategorie klientůOd 19 let výše
Dostupnost zařízení

Písek

Adresa zařízení17. listopadu 2444, 397 01 Písek
Telefon773 377 010

Email: tesarova@alzheimercentrum.cz

WWWhttp://www.alzheimercentrum.cz/
QR

 

Zpět na výpis zařízení

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Nemám dost peněz na bydlení a jídlo

Veškeré dávky jsou vypláceny na místně příslušném úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště. ...

Více
Více dotazů