Alzheimercentrum Prácheň o.p.s

Denní stacionář

Poskytování sociální služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. K cílům Denního stacionáře vedoucím k naplnění poslání poskytované služby patří: Individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, event. zlepšení soběstačnosti. Snažíme se zapojovat klienty do různých aktivit – podle individuálních plánů se snažíme pracovat s klienty tak, abychom dbali na udržení popřípadě zlepšení jejich soběstačnosti a samostatnosti.

Služba je urena pro osoby s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, osobám se zdravotním postižením, jiným zdravotním postižením a osobám s kombinovaným postižením, seniorům.

Typ službyAmbulantní
Kategorie Osoby s postižením, Senioři,
Forma poskytovaní Poskytovatelé sociálních služeb
Pro koho je služba určenaV denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Věkové kategorie klientůOd 19 let výše
Dostupnost zařízení

Písek

Adresa zařízeníNádražní 506, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Telefon773 377 012

Email: stacionar.pisek@alzheimercentrum.cz

WWWhttp://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/pisek/
QR

 

Zpět na výpis zařízení

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Pečuji o dospělou osobu s postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči samostatně neb...

Více
Více dotazů