Oblastní charita Písek

Ošetřovatelská služba poskytovaná dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Ošetřovatelská služba je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy. Zahrnuje také paliativní péči, která je určena osobám v terminálním stadiu. 

Služba je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta (jeho domově) ve městě Písek a obcích s rozšířenou působností města 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Cílem ošetřovatelské péče je udržení, podpora a navrácení zdraví, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem a rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti. Součástí je i péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné přirozené smrti.

Mezi hlavní ošetřovatelské úkony prováděné v domácím prostředí patří: měření fyziologických funkcí, měření glykémie pomocí glukometru, orientační vyšetření moče, lokální ošetření a převazy kožních defektů, prevence vzniku kožních defektů, ošetření stomií, odběry biologického materiálu, aplikace léčebné terapie, péče o permanentní katétry, výměna permanentních katétrů u žen, rehabilitační ošetřování, dohled na pitný a dietní režim, léčebná hygiena v rámci komplexní péče o pacienta a ošetření kožních defektů.

Služba je indikována ošetřujícím lékařem a je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Typ službyTerénní
Kategorie Osoby s postižením, Senioři,
Forma poskytovaní Poskytovatelé doprovodných služeb
Pro koho je služba určenaSlužba je poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči
Věkové kategorie klientů
Dostupnost zařízení

Písek

Adresa zařízeníBakaláře 43/6, 397 01 Písek
Telefon737 229 096
382 214 828
Email: osetrovatelka.charitapi@seznam.cz

WWWhttp://www.pisek.charita.cz
QR

 

Zpět na výpis zařízení

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o dítě s postižením

V této otázce velmi záleží na věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte má zákonný zástupce dítěte možno žáda...

Více

Vracím se z výkonu trestu

O pomoc se můžete obrátit k sociální kurátorce Oddělení sociální práce a pomoci Městského úřadu v Písku. Mů...

Více

Nemám kde bydlet

Přišli jste o bydlení nebo vám v blízké době hrozí vystěhování? Obraťte se na Oddělení sociální práce a po...

Více

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů