Oblastní charita Písek

Charitní středisko pomoci

Půjčovna pomůcek:

  • zdravotnické a kompenzační pomůcky jsou půjčovány formou nájmu jak široké veřejnosti, tak uživatelům zdravotních a sociálních služeb Oblastní charity Písek
  • pomůcky jsou půjčovány za úhradu, pro uživatele služeb jsou stanoveny odlišné ceny za pronájem

Materiální pomoc pro osoby v nouzi:

  • jde o šatní, potravinovou a další pomoc
  • její výdej je založen na principu krizové pomoci lidem v nouzi a slouží výhradně potřebným osobám
  • smyslem poskytování materiální pomoci je zajistit bezprostřední situaci osoby ohrožené krizovou situací směrem k jejímu vyřešení a prevenci takové situace do budoucna

Humanitární pomoc:

  • jde o koordinaci a realizaci okamžité a následné pomoci při katastrofách a živelných pohromách na Písecku ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice
  • humanitární pomoc je krátkodobá, reaguje na momentální krizi a je poskytována jen po dobu, dokud postižená oblast/osoba není schopna z větší části fungovat samostatně

Vzdělávání:

  • pořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost, školská zařízení a partnerské organizace

Kulturní činnost:

  • Pořádání veřejných sbírek, benefičních, kulturních a společenských akcí.
Typ službyAmbulantní
Kategorie Senioři, Rodiny s dětmi, Osoby v krizi, Osoby s postižením,
Forma poskytovaní Poskytovatelé doprovodných služeb
Pro koho je služba určenaPůjčovna pomůcek, charitativní činnost, vzdělávací a kulturní akce
Věkové kategorie klientů
Dostupnost zařízení

Písek

Adresa zařízeníBakaláře 43/6, 397 01 Písek
Telefon382 214 828

Email: ochpisek@seznam.cz

WWWhttp://www.pisek.charita.cz
QR

 

Zpět na výpis zařízení

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Pečuji o staré rodiče, prarodiče, tetu, …

Péče o seniory v domácím prostředí zahrnuje celou řadu otázek. Zvládá rodina péči o seniory samostatně nebo potřebuje pomoc pečovate...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Nemám co jíst

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na Oblastní ch...

Více
Více dotazů