Oblastní charita Písek

Středisko pomoci

Činnost Střediska pomoci je doplňující činností ke službě odborného sociálního poradenství poskytovaného dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Charitní poradnou.

Posláním střediska pomoci je ulehčení náročných životních situací osobám od 16 let věku nebo jejich vyřešení. Poslání Střediska pomoci je naplňováno prostřednictvím sociální práce (individuální motivace), lektorské činnosti (skupinová motivace), materiální výpomoci či zprostředkování duchovní pomoci.

Poskytnutí materiální pomoci je často prvním kontaktem pracovníka Střediska s osobou v sociální krizi. Jejím prostřednictvím dochází k ulehčení stávající životní situace materiálním zabezpečením a postupným vytvořením důvěrného profesionálního vztahu, který je vstupní branou k motivaci osoby k řešení nepříznivé životní situace. Ta může být řešena individuálně nebo prostřednictvím skupinových setkání, kdy dochází k dlouhodobé podpoře a edukaci osob v krizi. Práce individuální a skupinové motivace stojí na hranici s prací odborného sociálního poradenství, je jeho vstupní branou, ale i možností řešení krizové situace mimo sociální poradnu, ve skupině osob sblížených podobným osudem.

Klientelou Střediska jsou nejčastěji lidé propadávající sítem sociálních služeb, kteří potřebují dlouhodobou podporu, aby došlo ke změně jejich životních návyků, životní situace a k zapojení se do běžného života společnosti nebo alespoň setrvání na společensky uznatelné rovině bytí.

Materiální pomoc osobám v nouzi je vydávána sociálním pracovníkem v určené době v prostorách Oblastní charity Písek. Materiální pomoc zasahuje výdej trvanlivých i netrvanlivých potravin, ošacení, drogistického zboží apod.

Typ službyAmbulantní
Kategorie Osoby s postižením, Osoby v krizi, Rodiny s dětmi, Senioři,
Forma poskytovaní Poskytovatelé sociálních služeb
Pro koho je služba určenaPůjčovna pomůcek, charitativní činnost, vzdělávací a kulturní akce
Věkové kategorie klientů
Dostupnost zařízení

Písek

Adresa zařízeníBakaláře 43/6, 397 01 Písek
Telefon382 212 998

Email: stredisko.charitapi@seznam.cz

WWWhttp://www.pisek.charita.cz
QR

 

Zpět na výpis zařízení

NEJČASTĚJSÍ DOTAZY

Mám dluhy – jsem v dluhové pasti a nevím kudy dál

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více

Jsem sám/sama a potřebuji pomoc

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku. Sociální pr...

Více

Jsem osobou se zdravotním postižením a potřebuji pomoci

Důležité je, v jaké oblasti pomoc potřebujete? Zda se jedná o zajištění osobní asistence a pečovatelských služeb nebo zda potřebujete pomoc...

Více

Máme dluhy - Jsme v dluhové pasti a nevíme kudy dál?

Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA &...

Více
Více dotazů